Visuomenei

Vilniaus kolegija dalyvauja nemažame skaičiuje projektų, kuriuose yra kuriamos naujos informacinės sistemos. Šių informacijos sistemų pagalba bus vykdomos įvairios kolegijai ir išorinės informacijos sistemoms reikiamos veiklos.

Vilniaus kolegijos kompiuterių centras yra įgaliotasis ECDL testavimo centras, teikiantis kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą mokymo bei testavimo ECDL pažymėjimams gauti paslaugas.