Atmintinė VK tinklo vartotojams

  • Vartotoja(s) negali perduoti jam suteiktų teisių tretiesiems asmenims. Vartotoja(s) privalo saugoti jai(jam) suteiktus prisijungimo vardą ir slaptažodį ir atsako už visus žalingus kompiuterių tinklui veiksmus, atliktus savininkės(-o) vardu.
  • Vilniaus kolegija neatsako už žalą ir nuostolius, patirtus naudojantis kompiuterių tinklo paslaugomis.
  • Vilniaus kolegijos kompiuterių tinklo resursai skirti mokymuisi ir tiriamajam darbui. Vartotojai(-ui) draudžiama resursus naudoti kitais tikslais (tokiais kaip komercinė veikla, smurto, amoralių, įžeidžiančių dalykų skleidimas). Vartotoja(s) privalo laikytis etikos normų ir atsako už informaciją, pateiktą į kompiuterių tinklą.
  • Vartotojai(-ui) draudžiama nesankcionuotai naudotis svetimais resursais (kopijuoti programas be sistemos administratoriaus žinios, naudotis duomenimis be savininko sutikimo, įeiti į svetimus kompiuterius be atitinkamo leidimo).
  • Masinis laiškų siuntinėjimas to nepageidaujantiems gavėjams (spam mail) yra traktuojamas kaip vienas iš didžiausių nusižengimų Internet’o etikai.
  • Vartotoja(s) privalo laikytis Vilniaus kolegijos įgalioto personalo, Vilniaus kolegijos kompiuterių centro nurodymų, reikalavimų, tame tarpe neviršyti jam išskirtų resursų limitų.
  • Vartotoja(s), pažeidusi(-ęs) vieną iš atmintinės nuostatų gali laikinai ar visam laikui prarasti teisę naudotis kompiuterių tinklo resursais.