Apie KC

Vilniaus kolegijos kompiuterių centras atsakingas už Vilniaus kolegijos kompiuterinės technikos, telefonijos tinklo, informacinių sistemų priežiūrą ir plėtrą. Vilniaus kolegijos kompiuterių centras teikia skaitmeninių resursų, informacines ir duomenų perdavimo paslaugas, be kurių sunku įsivaizduoti šiuolaikines ir efektyvias mokslo, studijų, administravimo ir valdymo veiklas. Kompiuterių centras Vilniaus kolegijoje toliau plėtoja informacijos technologijų taikymo infrastruktūrą siūlydami ir taikydami naujas ir pažangias technologijas.
Vilniaus kolegijos kompiuterių centro pagrindinės funkcijos:
  • Formuoti Vilniaus kolegijos informacinės infrastruktūros kūrimo kryptis.
  • Užtikrinti kolegijos informacinių sistemų funkcionavimą.
  • Metodiškai vadovauti informacinių sistemų kūrimo ir telekomunikacijų projektų įgyvendinimo darbams.
  • Organizuoti informacinių sistemų projektavimą ir įgyvendinimą.
  • Vykdyti centralizuotą kolegijos kompiuterių technikos ir programinės įrangos įsigyjimą.
  • Užtikrinti kolegijos interneto svetainės ir elektroninio pašto technologinio proceso funkcionavimą.
  • Administruoti globaų kolegijos kompiuterių tinklą.
  • Atstovauti Vilniaus kolegiją kitose organizacijose informacijos technologijų ir telekomunikacijų klausimais.