Apie kompiuterių tinklą

Vilniaus kolegijos kompiuterių tinklas jungia visus kolegijos padalinius, jungiasi su Lietuvos, Europos ir pasaulio kompiuterių tinklais. Kompiuterių tinklas sukurtas pagal naujausias duomenų perdavimo ir valdymo technologijas, panaudojant šviesolaidines ryšio magistrales ir komutuojamo ryšio linijas.  Vilniaus kolegijos kompiuterių tinklas jungia visus kolegijos padalinių lokalius tinklus bei tinklo serverius. Lokalūs kompiuterių tinklai jungia fakultetų ar padalinių kompiuterius bei tinklo serverius. Lokaliuose kompiuterių tinkluose darbą organizuoja lokalių tinklų administratoriai.

Vilniaus kolegijos kompiuterių tinklo naudotojas – darbuotojas ar studentas, dirbantis kolegijos kompiuterių tinkle – privalo laikytis Vilniaus kolegijos kompiuterių tinklo naudojimo taisyklių.