Toliau vykdomi bevielės prieigos prie kompiuterių tinklų darbai. Bevielių modulių skaičius padidintas Ekonomikos bei Menų ir kūrybinių technologijų fakultetuose. Pagerės bevielio tinklo pasiekiamumas, stabilumas, taip pat atsirado kokybiškesnis ryšys zonose, kur ši prieiga iki šiol buvo sudėtinga. Toliau bus stebima bevielio tinklo situacija (apkrova, vartotojų skaičius ir kt.) šiuose fakultetuose ir esant reikalui tankinama arba plečiama naujais įrenginiais.

Bevielės prieigos prie kompiuterių tinklų darbai vykdomi nuo 2011 metų gruodžio mėnesio, kai Vilniaus kolegijoje pradėta teikti EDUROAM paslauga. Šiuo metu Vilniaus kolegijos pastatuose ir jų prieigose veikia 152 bevielio tinklo prieigos taškai.