Vykdant ES projektą „LieDM tinklo plėtra“ LieDM konsorciumas savo nariams nupirko personalizuotą vaizdo konferencijų įrangą Vidyo. Šios įrangos pagrindiniai privalumai yra aukštos kokybės vaizdo transliacijos esant nedideliems reikalavimams techninei įrangai ir interneto ryšiui. Vilniaus kolegijai taip pat skirtas tam tikras kiekis Vidyo licencijų (virš 250), kurias naudosime savo institucijos veikloje.  Plačiau apie Vidyo jų puslapyje.