Telefonija

Vilniaus kolegijos Informacinių technologijų centras atlieka visas kolegijos telefono ryšio sistemos projektavimo ir valdymo funkcijas. Daugumoje kolegijos padalinių veikia vidinis telefonų tinklas, šiuo metu vidiniame tinkle aptarnaujami 254 abonentai.

Nuo 2020 metų gruodžio 1 dienos VK nebenaudoja fiksuoto ryšio paslaugos.

Judraus ryšio paslaugos vartotojų per 200 abonentų.