Programinė įranga VK

Kolegijos kompiuterių centras bendradarbiauja su programinės įrangos gamintojai bei tiekėjais. Visose kolegijos įrengtose darbo vietose įdiegta Microsoft programinė įranga (kompiuterinės programos su akademinėmis licencijomis įeinančiomis į Švietimo sprendimų sutartį), pasirašyta ilgalaikė sutartis dėl IBM SPSS paketo naudojimo mokymo tikslais. 2011 metais atnaujinta sutartis su Oracle. 2013 metais Vilniaus kolegija buvo vienintelė akademinė institucija Lietuvoje esanti Oracle Academy narė, kuri naudojosi šios didelės kompanijos ne tik programinės įrangos, bet mokymo bei mokymosi medžiagos resursais. Programinė įrangos poreikis kinta kiekvienais metais, tačiau ilgus metus diegiama Autodesk, Adobe, Sibelius ir kitų programinės įrangos gamintojų licencijuota įranga. 2013 metų pabaigoje pradėtas įgyvendinti Microsoft Office365 paslaugos diegimas, kas leis teikti studentams, dėstytojams ir darbuotojams įmonės lygio bendradarbiavimo galimybes ir produktyvumo tarnybas, kurių reikia norint užtikrinti kolegijai reikalingą našumą ir lankstumą.

Bazinė programinė įranga naudojama kolegijos kompiuteriuose:

  • Microsoft programinė įranga
    Kompiuterinės programos su akademinėmis licencijomis įeinančiomis į Švietimo sprendimų sutartį.
  • Oracle programinė įranga
    Vilniaus kolegija yra pasirašiusi Oracle Academy iniciatyvos sutartį, kuri leidžia naudoti Oracle kompanijos programinę įrangą mokymo tikslais.
  • IBM SPSS paketas (tinklo versija)
    Sutartis dėl IBM SPSS paketo naudojimo mokymo tikslais.
  • Kita programinė įranga (poreikis kinta kiekvienais metais).