2015 m. kovo mėn. 25 dieną kompiuterių centro darbuotojai vedė seminarą SPF dėstytojams apie Office365 paslaugą Vilniaus kolegijoje bei kitas kompiuterių centro teikiamas paslaugas. Pristatytos Office365 paslaugas beo demonstruota kaip kaip dirbti grupėse ir naudotis dokumentų talpykla, kurti dokumentus bei jais dalintis. Pristatytos naujos paslaugos: Vidyo, paslaugų centras, teisingas Eduroam vartojimas bei slaptažodžių pasikeitimo puslapis.  Didelis padėka fakulteto darbuotojams už nelengvus klausimus ir dalykiškumą. Sėkmės darbuojantis