2015 m. sausio mėn. 28-29 dienomis kompiuterių centro darbuotojai vedė seminarus EKF, VVF, MTF ir ATF dėstytojams apie Office365 paslaugą Vilniaus kolegijoje bei kitas kompiuterių centro teikiamas paslaugas. Buvo pristatomos Office365 paslauga, demonstruojama kaip dirbti prisijungus prie jos, kaip dirbti grupėse ir naudotis dokumentų talpykla, kurti dokumentus bei jais dalintis. Taip pat pristatytos naujos paslaugos: Vidyo, paslaugų centras, teisingas Eduroam vartojimas bei slaptažodžių pasikeitimo puslapis.  Seminarų dalyvių gausa džiūginanti, tikimės sėkmingo paslaugų naudojimo.